Norwegian Idioms

Nyttige idiomatiske uttrykk som innleder setninger

Katta i sekken

Liste over norske metaforiske uttrykksmåter

Metaforer (bilder)

Når katten er borte, danser musa på bordet.

Et metafor er en billedlig uttrykksmåte.  Det vil si:  Vi uttrykker oss ved hjelp av et bilde.  En metaforisk uttrykksmåte kan bestå av et ord, en setning eller en hel historie hvor en tilsynelatende enkel fortelling har en skjult og dypere mening, som i fabler og religiøse myter.

Hvis du kommer over en setning som ikke gir noen mening selv om du forstår hvert eneste ord, kan det være at du står overfor et metafor.
Metaforer kan være veldig vanskelige å oversette.  Noen ganger kan to (eller tre eller flere) språk benytte seg av samme bilde.  Norsk: Du skal ikke skue hunden på hårene.  Engelsk: You mustn`t judge the dog by its tail. Eller to språk kan bruke helt forskjellige bilder:  Norsk: Den tid, den sorg.  Engelsk: We shall cross that bridge when we come to it.
Når det ikke finnes noe tilsvarende metafor, må vi oversette meningen.  For eks.:  Å være kjerringa mot strømmen, betyr at man er sta og alltid gjør hva man selv vil uten å høre på andre.