Norwegian Adverbs

Time expressions

Adverb Exercises

Where to place the adverb in a sentence

In Norwegian we have a multitude of adverbs that are sometimes placed in front of and sometimes after the verb: ikke, aldri, ofte, alltid, kanskje, gjerne, muligens, dessverre, sannsynligvis, trolig, antakelig, visstnok, jo, nok, vel, visst, nok, sikkert, også, bare, akkurat, nettopp, som regel.  
Jo, nok, vel, visst, nok, sikkert form a sub-group of  their own.  They are called adverbs of modification.

In an ordinary main clause the adverb always follows the verb:
1.     Han spiser bare suppe.
2.     Han kommer kanskje i morgen.
3.     Han synger ikke pent.
4.     Han bor visstnok i Oslo.
5.     Han er alltid glad.
6.     Han blir ikke sint.

However, in a subordinate clause starting with at, som, som om, når, fordi, da the adverb comes before the verb:
1.     Jeg tror at han bare spiser suppe.
2.     Han sa at han kanskje kommer i morgen.
3.     Jeg synes at han ikke synger pent.
4.     Jeg har hørt at han visstnok bor i Oslo.
5.     Han ser ut som om han alltid er glad.
6.     Han kjøper en sjokolade til henne så hun ikke skal bli sint for at han kom for sent.

I en hovedsetning med et modalt hjelpeverb, kommer adverbet mellom hjelpeverbet og hovedverbet.  Hvis vi har to adverb,  oppfører de seg alltid som ett.
1.     Hun kan muligens komme i morgen.
2.     Hun skal kanskje reise til Italia.
3.     Hun har aldri vært på en pen restaurant før.
4.     Jeg har dessverre aldri sett en isbjørn.
5.     Han er ikke alltid snill og hyggelig.
6.     Hun kan kanskje aldri bli frisk.

Etter leddsetning med at, som, som om, når, fordi, da kommer adverbet foran hjelpeverbet.

1.     Han kunne ikke komme. Da han ikke kunne komme, ble jeg sur.
2.     Han ville ikke reise. Fordi han ikke ville reise, ble han hjemme.
3.     Han er ikke i byen. Når han ikke er i byen, er han i hytta på landet.
4.     Hun sier at hun muligens kan komme i morgen.
5.     Jeg tror at hun kanskje skal reise til Italia.
6.     Det virker som om hun aldri har vært på en pen restaurant før.
7.     Engelskmennene er forundret over at jeg dessverre aldri har sett en isbjørn.
8.     Hun fortalte at hun som regel har vært glad i å se TV.
9.     Jeg har hørt at hun kanskje aldri kan bli frisk.
10.   Han er tynn og blek fordi han nesten aldri går ut.

Exercises

Start the above sentences with  fordi, da, når, siden  placing the adverbs in the correct position.

Example: Fordi han bare spiser suppe, er han veldig tynn.